NORPARK er bransjeforeningen for all parkeringsrelatert virksomhet, både for kommersiell og forvaltningsmessig drift. Medlemmer kan være kommuner, kommunale foretak og private virksomheter som driver håndhevingstjenester, samt private virksomheter som leverer varer og tjenester innenfor foreningens virkeområde.

 • Ny ledelse

  Ny ledelse

  Ny daglig leder i Norpark, Lars Monsen tiltrer 1. januar 2014. Fra samme tid trer Egil Østvik tilbake og blir ansatt advokat i foreningen. Han vil fortsatt yte medlemmene bistand i parkeringsfaglige spørsmål og kan bistå medlemmene i tvistesaker.

 • Om foreningen

  Om foreningen

  Norpark er en bransjeforening for kommuner og offentlige og private parkeringsselskaper og andre som driver parkeringsrelatert virksomhet.

  Les mer »
 • Norparkskolen

  Norpark utdanner trafikkbetjenter og parkeringsvakter i Norge. Det er egne kurs for generell parkeringshåndheving, og påbyggingskurs for offentlig ansatte.

For medlemmer